Få hjælp til skrivning og tinglysning af skøde

Få hjælp til skrivning og tinglysning af skøde

Som boligkøber – eller, for den sags skyld, boligejer – er det godt at være opmærksom på, hvorledes en boligadvokat kan hjælpe dig. Som førstegangs køber bør du altid søge hjælp fra en boligadvokat førend du skriver endeligt under på en købsaftale. På den måde kan du nemlig undgå at falde i en af de mest almindelige faldgruber, som det danske boligmarked indeholder. Du risikerer ikke at købe en bolig på et uoplyst grundlag, og du er sikker på, at al dokumentation er læst grundigt igennem af kritiske øjne.

Som boligejer kan du havne i tvistigheder med ejerforeninger eller andre institutioner. Og så er der hele affæren med overdragelse af bolig, for eksempel i forbindelse med ophørt samliv eller skilsmisse. Skal du og din ægtefælle ikke længere leve under samme tag, og vil én af jer blive boende i jeres fælles bolig, er der en del formalia, som det er vigtigt at få styr på. For eksempel skal I huske at få opdateret det til boligen hørende skøde, al den stund boligen skal overdrages til den ene part. Det samme gør sig gældende ved overdragelse af bolig i forbindelse med dødsfald og arv.

Opdatering af skødet – en sag for de professionelle

Skødet er det dokument, som fastslår en boligs ejerforhold. Først når et skøde er tinglyst og opdateret i Tingbogen (nu om stunder et online register), er det vitterliggjort over for offentligheden, hvem den retmæssige ejer af et hus eller en lejlighed er. I et skøde er indeholdt de mest basale oplysninger om boligen, information om køber og sælger (eller detaljer om parterne i overdragelsen) samt eventuel salgspris og finansierings metode. Når boligens ejerforhold således skifter, skal skødet opdateres og tinglyses på ny. Og her kan din boligadvokat sørge for, at alt går efter bogen.

Du kan læse mere om skødeskrivning og tinglysning af skøde på eboligadvokat.dk