bestyrelsesrådgivning forener det uforenelige

Det kan nogle gange være svært at få ørenlyd til et bestyrelsesmøde, når man har nogle vigtige punkter på programmet, og det er ikke nødvendigvis, fordi folk taler hinanden i munden som små børn, men man er måske allerede blevet enige om en beslutning.

Det er jo i bestyrelsen, at de vigtige møder og aftaler bliver holdt og og indgået, og som sådan set man det jo som en fornuftig demokratisk foranstaltning, hvor man skal vælges ind i bestyrelses, og hvor man så udvælger en formand, og alle disse poster kan skiftes ud.

På den måde undgår man, at der sker det, at nogle sætter sig lidt for godt tilrette i sædet, så de ender med at tilrane sig magten og indgå en alliance med folk i bestyrelsen, så man altid har flerstemmeret.

Men bestyrelsen består jo også af dem, der er højest i hierarkiet i et firma, og de ønsker jo at se positive resultater, og de ved ikke altid, hvad der foregår nede på gulvet ved den menige medarbejder.

De enkelte bestyrelsesmedlemmer, der også besidde vigtige poster i firmaet, kan have en klump i halsen over at skulle forelægge et givent resultat fra ens afdeling, som ikke afspejler de forventede tal.

Så ved man næsten, at det er ensbetydende med en fyreseddel.

Og sådan kan man desværre ofte opleve, at en bestyrelse ikke altid ser udover deres egen næsetip, eller de ender med at se tingene, som de forventer, at de altid skal se ud; at de ser det meste sort og hvidt, hvorfor de ikke er lydhøre overfor forslag eller forandringer.

I den forbindelse kan det være at bestyrelsesrådgivning fra https://virksomhedsraadgivning.com/ kan være med til at løse problemerne her, da de kan være med til gøre, at man ser bag tæppet eller får serveret informationerne på en måde, så de enkelte medlemmer bedre kan forstå det.